Націск у слове «абсорбциометр»

Націск у слове «абсорбциометр»

Націск у слове «абсорбциометр»

Варыянты пастаноўкі націску:
Націск у слове «абсорбциометр»
СловаНаціск
абсорбциометрабсорбцио́метр

Націск у слове «абсорбциометр»

Націск у слове «абсорбциометр»
СловаНаціск
абсорбциометрабсорбциоме́тр

Націск у слове «абсорбциометр»

Гл. таксама:
Націск у слове «абсорбирующийся»
абсорби́рующийся
Націск у слове «абсорбируя»
абсорби́руя
Націск у слове «абсорбируясь»
абсорби́руясь
Націск у слове «абсорбтивный»
абсорбти́вный
Націск у слове «абсорбциометрически»
абсорбциометри́чески
Націск у слове «абсорбциометрический»
абсорбциометри́ческий
Націск у слове «абсорбциометрия»
абсорбциометри́я
Націск у слове «абсорбционно-десорбционный»
абсорбцио́нно-десорбцио́нный