Націск у слове «абсорбционный»

Націск у слове «абсорбционный»

Націск у слове «абсорбционный»

Націск у слове «абсорбционный»
СловаНаціск
абсорбционныйабсорбцио́нный

Націск у слове «абсорбционный»

Гл. таксама:
Націск у слове «абсорбционно-десорбционный»
абсорбцио́нно-десорбцио́нный
Націск у слове «абсорбционно-диффузионный»
абсорбцио́нно-диффузио́нный
Націск у слове «абсорбционно-радиометрический»
абсорбцио́нно-радиометри́ческий
Націск у слове «абсорбционно-сушильный»
абсорбцио́нно-суши́льный
Націск у слове «абсорбция»
абсо́рбция
Націск у слове «абстенционист»
абстенциони́ст
Націск у слове «абстинент»
абстине́нт
Націск у слове «абстинентно»
абстине́нтно