Націск у слове «абстрактнейший»

Націск у слове «абстрактнейший»

Націск у слове «абстрактнейший»

Націск у слове «абстрактнейший»
СловаНаціск
абстрактнейшийабстра́ктнейший

Націск у слове «абстрактнейший»

Гл. таксама:
Націск у слове «абстракт»
абстра́кт
Націск у слове «абстрактивизм»
абстрактиви́зм
Націск у слове «абстрактнее»
абстра́ктнее
Націск у слове «абстрактней»
абстра́ктней
Націск у слове «абстрактно-алгебраический»
абстра́ктно-алгебраи́ческий
Націск у слове «абстрактно-аллегорический»
абстрактно-аллегори́ческий
Націск у слове «абстрактно-аналитический»
абстра́ктно-аналити́ческий
Націск у слове «абстрактно-бытовой»
абстра́ктно-бытово́й